คำตอบของ Kay

 • Q. ทำไร ที่ไหน เมื่อไหร่ !!!!! ????

  A. ที่นี้ ตอนนี
  Now or never

 • Q. What is your favorite food?

  A. McDonal

 • Q. What is your favorite food?

  A. กระเพาไก่ไข่ดาว 555

 • Q. What is your problem?

  A. You are my problem.

 • Q. ถามว่าอะไรดี

  A. ตอบว่าอะไรก็ได้

 • Q. โย

  A. เย้

 • Q. ทำใมไม่ตอบวะ

  A. ตอบว่า

 • Q. What do you know?

  A. I don't know nothing.