คำตอบของ Kay

 • Q. test desu

  A. ว่าไง test 1234

 • 11/09/2018

  Q. What อะไร 5

  A. ไม่มีอะไร no nothing 000

 • 11/09/2018

  Q. เว็บนี้ท่านได้แต่ใดมา

  A. asdff 000

 • 15/08/2018

  Q. ทำไร ที่ไหน เมื่อไหร่ !!!!! ????

  A. ที่นี้ ตอนนี
  Now or neverบงงงงง

 • 08/04/2018

  Q. What is your favorite food?

  A. McDonal