คำตอบของ Kay

  • อยู่บ้าน 555

  • McDonal

  • กระเพาไก่ไข่ดาว 555

  • You are my problem.

  • ตอบว่าอะไรก็ได้

  • เย้

  • ตอบว่า

  • I don't know nothing.