คำตอบของ Yu

 • Q. testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest

  A. test

 • 30/08/2018

  Q. what is this?

  A. This is a dog.

 • 20/08/2018

  Q. testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest

  A. ansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansansans