ของเล่นเด็กจะช่วยเสริมพัฒนาการของลูก ๆ ให้สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วมากขึ้น สมองพัฒนาเร็วขึ้น เพราะการเล่นของเล่นจะช่วยพัฒนา การมองเห็น การสังเกต และทักษะต่าง ๆ การเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัยจะมีการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการให้ของเล่นเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยที่เหมาะสมจะช่วยเรื่องพัฒนาการได้ดียิ่งขึ้น การเล่นของเล่นเป็นกลุ่มกับเด็กวัยเดียวกัน จะช่วยส่งเสริมเรื่องการเข้าสังคมและการแบ่งปันให้กับเด็ก ๆ ของเล่นเด็กจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของพ่อแม่และลูกน้อยให้ดียิ่งขึ้นผ่านการเล่น และการทำกิจกรรมร่วมกัน พ่อแม่จะได้อยู่ในทุกช่วงการเรียนรู้ของลูก ๆ ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมชอบการเรียนรู้ หรือการแก้ไขปัญหาให้กับเด็ก ๆ ทำให้เด็ก ๆ มีกระบวนการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง ของเล่นเด็กจะทำให้พ่อแม่สังเกตลูกได้ว่า มีความสนใจอะไร ทักษะด้านไหนพัฒนาเยอะกว่าด้านอื่น หรือเรื่องไหนที่ลูกสามารถทำได้ดี ทำให้สามารถส่งเสริมลูกน้อยในทางที่เขาชอบและถนัดได้ ทำให้พ่อแม่สามารถวางแผนการเรียนหรือกิจกรรมในอนาคตของลูกได้ เพราะเด็ก ๆ จะเรียนรู้ผ่านการเล่น และของเล่นที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเขาให้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยให้พ่อแม่เข้าใจความคิดและพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ตอนนี้ก็คงหายสงสัยกันแล้วใช่มั้ย ว่าทำไมของเล่นเด็กจึงมีความสำคัญ ดังนั้นพ่อแม่ควรหันมาช่วยให้ลูก ๆ มีความรอบรู้และพัฒนาการไปได้ไกลยิ่งขึ้น เพื่ออนาคตที่สดใสของลูกน้อย เราขอแนะนำของเล่นเด็กที่เหมาะสมในวัยต่างๆกันดังต่อไปนี้

ของเล่นเด็กก่อนวัย 1 ขวบ ของเล่นที่ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัส ได้แก่ ของเล่นที่มีผิวสัมผัสแตกต่างกัน เช่น เรียบ หยาบ นุ่ม แข็ง เพื่อกระตุ้นทักษะ การสัมผัส ของเล่นที่ดูด หรือกัดได้ เช่น ยางกัดรูปทรงต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการรับรู้และช่วยลดอาการคันเหงือกของเด็ก ของเล่นที่ช่วยเสริมกล้ามเนื้อ ได้แก่ ของเล่นประเภทลากจูง เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อขา เล่นลูกบอลนุ่ม บล็อกไม้ใหญ่ ๆ กล่องรูปทรงง่าย ๆ เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือและนิ้วมือในการหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ ของเล่นที่เขย่าให้เกิดเสียง เพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น มือ นิ้วมือ ของเล่นที่ช่วยเสริมสติปัญญา ได้แก่ หนังสือที่มีรูปภาพขนาดใหญ่สีสันสดใส ซึ่งพ่อแม่อ่านให้ฟังหรือให้ลูกเปิดหนังสือด้วยตัวเอง แล้วออกเสียงตาม กระจกเงาเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ของเล่นลอยน้ำ เช่น ถ้วยกระป๋องเล็ก ๆ เมื่อลูกอาบน้ำให้ลูกรินน้ำและเทเล่น เพื่อปูพื้นทางคณิตศาสตร์เรื่องการกะปริมาณ เป็นต้น

ของเล่นเด็กวัย 1- 3 ขวบ ของเล่นที่ช่วยเสริมกล้ามเนื้อและการประสานสัมพันธ์ ได้แก่ ของเล่นประเภทดันหรือลากจูง ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อแขนขาในการทรงตัวและฝึกการบังคับทิศทางการเดิน ของเล่นประเภททุบ ตอก หรือตี เช่น ระนาดหรือกลองที่มีเสียงต่าง ๆ ซึ่งนอกจากทำให้เด็กเรียนรู้ความแตกต่างของเสียงแล้วยังฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ และการประสานสัมพันธ์ระหว่างสายตาและมือ ของเล่นที่ช่วยเสริมความคิดและสติปัญญา ได้แก่ กล่องหยอดรูปทรงเรขาคณิต เพื่อฝึกการสังเกตและเรียนรู้สี รูปทรงเลขาคณิตต่าง ๆ หนังสือภาพ เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษา การปั้นดินน้ำมัน แป้งโด ซึ่งช่วยฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ ในการปั้นให้เป็นรูปต่าง ๆ ตามจินตนาการของตัวเอง

ของเล่นเด็กก่อนวัย 6 ขวบ ของเล่นที่ช่วยเสริมกล้ามเนื้อและการประสานสัมพันธ์ ได้แก่ รถจักรยานสองล้อ เชือกกระโดด ซึ่งช่วยฝึกการทรงตัวและสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อขา ฝึกร้อยเชือกรองเท้า ช่วยพัฒนาการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือและเพิ่มทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือเพื่อประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน เช่น การติดกระดุมเสื้อ เป็นต้น ของเล่นที่ช่วยเสริมความคิดและสติปัญญา ได้แก่ ชุดแท่งไม้สร้างเมือง ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในการออกแบบโครงสร้าง เพื่อวางแท่งไม้ให้เป็นรูปแบบเมืองต่าง ๆ ส่งเสริมความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เรื่องของสมดุล ซึ่งทำให้เด็กเรียนรู้การวางไม้แต่ละชิ้น ให้สมดุล ชุดเครื่องมือช่างสร้างสรรค์พัฒนาความคิด และฝึกทักษะการสังเกตในการประกอบชุดไม้เป็นรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งทำให้เด็กเรียนรู้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานช่างไม้ เช่น การขันน็อต ไขควง เป็นต้น ของเล่นที่ช่วยเสริมบทบาทสมมติ ได้แก่ ชุดสร้างเมือง ซึ่งเป็นการเล่นที่สะท้อนความคิด ความเข้าใจของเด็กในสิ่งที่กำลังเรียนรู้ รวมทั้งช่วยให้เด็กเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นในชีวิตประจำวันและสร้างพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย

สิ่งสำคัญการเล่นของลูกนั้นหากคุณพ่อคุณแม่ร่วมเล่นกับลูกด้วย การได้พูดคุย ซักถาม โอบกอด ยิ้มให้กัน จะสร้างความสุขให้แก่ลูกได้อย่างมาก อีกทั้งคุณพ่อคุณแม่เองก็จะได้เห็นพัฒนาการของลูกด้วย สอนและชี้ชวนให้ลูกคิดและทำ ฝึกฝนความมั่นใจ แต่อย่าลืมว่าถ้าหากลูกทำสำเร็จ เช่น สร้างบ้านด้วยตัวต่อ ระบายสีรูปจนเสร็จ คุณพ่อคุณแม่ต้องชมเชยลูกทันทีที่ลูกทำสำเร็จ เพราะจะเป็นกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ลูก ถือเป็นการปูพื้นฐานทักษะการคิดและความมั่นใจในตนเองให้ลูกต่อไป


คำตอบของ JustShootMe

ยังไม่มีคำตอบ