บริษัท Nippon Thermoener (Thailand) จำกัดเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย boiler (บอยเลอร์) สำหรับอุตสาหกรรมรายใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย เรามีผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น boiler (บอยเลอร์) แบบหม้อไอน้ำ รวมถึงเครื่องทำความร้อนหม้อต้มน้ำและแบบนำความร้อนชนิดต่าง ๆ ที่เป็นอุปกรณ์การประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การให้บริการของเรามุ่งเน้นตั้งแต่การออกแบบระบบ การติดตั้ง รวมไปถึงการบริการหลังการขาย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงระบบความร้อนในทุกอุตสากรรม

ด้านผลิตและจำหน่าย: เรามีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงในหมวดที่เกี่ยวกับพลังงานความร้อน เช่น boiler (บอยเลอร์) แบบต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ นอกจากนี้เรายังจำหน่ายสารเคมีที่จำเป็นในระบบทำความร้อนและสารเคมีเพื่อการบำบัดน้ำเสียด้วยเช่นกัน

ด้านวิศวกรรม: เราให้บริการด้านวิศวกรรมตั้งแต่การวางแผนโครงการระบบความร้อนของอุตสาหกรรมที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการทดสอบการทำงานของระบบและการตรวจสอบการทำงานโดยรวมที่เน้นการประหยัดพลังงานและการควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังให้บริการด้านวิศวะกรรมที่เกียวข้องการวางระบบไฟฟ้าของระบบทำความร้อนในโรงงานด้วยเช่นกัน รวมถึงการออกแบบติดตั้งและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานที่มีการติดตั้งระบบที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้อุณหภูมิและความดันสูง

ซ่อมบำรุงและบริการหลังการขาย: เราให้บริการซ่อมบำรุงและบริการหลังการขายแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการทดสอบการทำงานของboiler (บอยเลอร์) แบบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น การบำรุงรักษา (dispatching a supervisor) และการให้บริการชิ้นส่วนอะไหล่ด้วยเช่นกัน

หากท่านสนใจดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการของเรา สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้
https://www.n-thermo.com


โพสต์ของ NIPPON THERMOENER (THAILAND)

  • ขนิดของบอยเลอร์มีอะไรบ้าง ?

    บอยเลอร์ (boiler) ที่บริษัท Nippon Thermoener (Thailand) จำกัดจำหน่ายมีอยู่ 2 ชนิด

    1. ชนิดท่อน้ำ (WATER TUBE) เป็นบอยเลอร์ (boiler) ที่มีไฟวิ่งอยู่ภายในห้องเผาใหม้ภายนอกท่อและถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำที่อยู่ในท่อ (Once through boiler จัดเป็นหม้อไอน้ำประเภท water tube boiler ) มีโครงสร้างขนาดการผลิตไอน้ำตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เหมาะกับทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมและทุกขนาดธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ที่มีความต้องการใช้ไอน้ำ สำหรับข้อดี คือ สามารถที่จะรับการเปลี่ยนแปลงภาระงานอย่างรวดเร็ว มีน้ำบรรจุภายในเป็นส่วนน้อย ดังนั้นความล่าช้าในการให้ความร้อนที่มีต่อระบบก็จะต่ำ และอัตรายจากการระเบิดของบอยเลอร์ (boiler) แบบท่อน้ำก็มีน้อยลงด้วย ข้อเสียของบอยเลอร์ (boiler) แบบท่อน้ำ คือ บำรุงรักษายากกว่า เนื่องจากมีท่อจำนวนมากเรียงซ้อนกันเป็นแถวหลายแถว ซึ่งเป็นการซ่อมแซมที่ไม่คุ้มค่า

    2. ชนิดท่อไฟ (FIRE TUBE) เป็นบอยเลอร์ (boiler) ที่มีไฟวิ่งไฟตามท่อ และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำที่ล้อมรอบท่อ มีโครงสร้างง่าย ๆ ส่วนใหญ่พบในโรงสีข้าว โรงเลื่อย และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิดทั้ง Gas LPG, NG, และน้ำมันเตา และยังสามารถใช้เชื้อเพลิงแข็ง เช่น แกลบ ฟืน ได้อีกด้วย ข้อดี คือ มีโครงสร้างและระบบการทำงานง่าย ข้อเสีย คือ ใช้เวลาติดเตานานกว่าจะนำเอาไอน้ำไปใช้ได้ จึงทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ใช้เหล็กหนาทำให้ถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี และได้ความดันต่ำ รวมไปถึงขนาดของบอยเลอร์ มีขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่มากในการติดตั้ง